پیرامون قرآن و مباحث اخلاقی و مذهب
عوامل ایجاد آرامش چیست؟

* همان کسانی که ایمان آورده اند و دل هایشان به یادخدا آرام می یابد. آگاه باشید که دل ها تنها به یاد خدا آرام می یابد. (سوره رعد آیه۲۸)

* هیچ مصیبتی چه در زمین (از قبیل زلزله و قحطی و ناامنی) و چه در نفوس خودتان (نظیر مرض و مرگ) روی ندهد جز آن که در کتابی (لوح محفوظ) پیش از آنکه آن را خلق کنیم ثبت است. همانا این (کار) بر خدا آسان است تا بر آنچه از دست شما رفت تاسف نخورید و بر آنچه به شما داده شادمانی (بی جا) نکنید و خداوند هیچ متکبر فخر فروش را دوست ندارد. (سوره حدید آیه ۲۳)

* و اوست آن که شب را برای شما پوشش و خواب را وسیله بریدن از کارها و آرامش و روز را (وقت) پراکنده شدن قرار داد. (سوره فرقان آیه ۴۷)

* و از نشانه های او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید که در کنار آنها آرامش یابید و میان شما علاقه دوستی و مهر باطنی نهاد. همانا در این امر نشانه هایی است برای گروهی که می اندیشند. (سوره روم آیه ۲۱)

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 19:33  توسط محمد علی کوشش  |